Related books

The Facts and Figures on Xinjiang,China,2013 (Turkish Edition)

Author:Yu Yan

Publication date:2013-06-01

ISBN:9787508525129

Language:Turkish

Abstract:

20.The Facts and Figures on Xinjiang,China,2019 shows the achievements of Xinjiang in the past year objectively and directly. The facts speak, with figures witness. This book can help the reader fully understand Xinjiang's economy, culture, science, technology, education, health, livelihood and othe...
Recommendations Add to favorites

Introductions to books

20.The Facts and Figures on Xinjiang,China,2019 shows the achievements of Xinjiang in the past year objectively and directly. The facts speak, with figures witness. This book can help the reader fully understand Xinjiang's economy, culture, science, technology, education, health, livelihood and other aspects which have gone through rapid progress.

Book catalogue

 • Cover

  1
 • Titlepage

  2
 • İçindekiler

  3
 • Illustration

  4
 • 1. Bölüm Genel Durum

  5
 • 2. Bölüm Doğal Kaynaklar

  6
 • 3. Bölüm Nüfus, Ulus ve Din

  7
 • 4. Bölüm Tarihsel Evrim

  8
 • 5. Bölüm Bölgesel Ulusal Özerklik

  9
 • 6. Bölüm Ekonomi ve Mali Durum

  10
 • 7. Bölüm Kültür, Eğitim ve Bilim

  11
 • 8. Bölüm Halk Sağlığı ve Spor

  12
 • 9. Bölüm Ulaşım

  13
 • 10. Bölüm Posta ve Telekomünikasyon Servisi

  14
 • 11. Bölüm Halkın Geçimi ve Sosyal Güvenliği

  15
 • 12. Bölüm Ekolojik Çevreyi Koruma

  16
 • 13. Bölüm Turizm

  17
 • Ek Şincang'ın en'leri

  18
 • Copyright

  19

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now